Wywiad gospodarczy:

- weryfikacja przeszłości biznesowej osób

- ustalenia kondycji finansowej podmiotów i osób fizycznych

- wykrywanie podsłuchów

- poszukiwanie i ustalanie składników majątku firm i osób fizycznych, również na potrzeby windykacji

- windykacja, również na etapie postępowania pozasądowego lub w przypadku gdy działania komornika nie przyniosły rezultatów

- weryfikacja, ustalanie wiarygodności i przeszłości pracowników, partnerów biznesowych, firm

- ustalenia wzajemnych zależności, relacji i powiązań podmiotów gospodarczych, osób fizycznych

- monitorowanie działań pracowników, współpracowników, również przy użyciu technologi GPS

- wykrywanie kradzieży pracowniczych

- działania z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

- pozyskiwanie informacji i inne nietypowe zlecenia

Informatyka śledcza:

- audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego

- wykrywanie i zabezpieczanie przed naruszeniami integralności i poufności danych

- aktywne działania w sieci internetowej

- klasyczne odzyskiwanie danych

- zabezpieczanie przed działaniami typu "insider trading"

- ochrona wiarygodności i wizerunku przedsiębiorstw w sieci Internet

- zdalne monitorowanie komputerów, telefonów